Joëlle de Poorte heeft binnen het vreemdelingenrecht 15 jaar ervaring opgedaan bij organisaties binnen en buiten de advocatuur. Hierdoor beschikt zij over een brede en diepgaande kennis van het asiel- en vreemdelingenrecht en van de raakvlakken daarvan met het sociale zekerheidsrecht en het personen- en familierecht.

Zij heeft goed zicht op de raakvlakken tussen de vier rechtsgebieden, er zijn bijvoorbeeld specifieke regels voor vreemdelingen die een uitkering aanvragen, voor asielzoekers die al gezinsleden in Nederland hebben en voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond die willen scheiden.  

 “Ik wil goede rechtshulp bieden aan mensen in een minder bevoorrechte positie. Er zijn veel mensen die in dit leven minder kansen hebben gekregen dan anderen. Voor hen is het vaak moeilijk om in deze bureaucratische maatschappij hun weg te vinden. Dit kan leiden tot het verlies van een uitkering of van een verblijfsvergunning zonder dat hen echt iets te verwijten valt. Het is mijn uitdaging om hen te helpen om hun leven (weer) op de rails te krijgen.”