Studie
Joëlle de Poorte heeft rechten gestudeerd in Leiden. Tijdens haar studietijd is haar passie voor het vreemdelingenrecht ontstaan. Het was het eerste vak dat zij op de universiteit kreeg waar zij echt enthousiast van werd. Om hetgeen zij leerde direct in de praktijk te brengen is zij vrijwilligerswerk gaan doen bij VluchtelingenWerk en bij de Rechtswinkel en liep zij stage bij een advocatenkantoor en bij de rechtbank. Tijdens die periode is het zaadje geplant voor de wens om mensen in een minder bevoorrechte positie te helpen met juridische kennis.

Werk
In eerste instantie heeft Joëlle deze ambitie ingevuld in functies waarin zij als juridisch beleidsmedewerker en –adviseur en als leidinggevende intensief bezig was met het (verbeteren van) het vreemdelingenbeleid en met het maken van kennisproducten voor vreemdelingenrechtadvocaten, zoals vakbladen en kennisbanken. Ook heeft zij zelf in verschillende vakbladen gepubliceerd over het migratierecht.

Advocatuur
Na 15 jaar werkzaam geweest te zijn binnen het vreemdelingenrecht nam Joëlle het besluit om  advocaat te worden en haar kennis in te zetten voor individuele rechtzoekenden. Weer drie jaar later is zij haar eigen kantoor gestart: de Poorte advocatuur.
Als advocaat focust Joelle zich op het migratierecht in de breedste zin van het woord. Onder het kopje rechtsgebieden staan voorbeelden van welke onderwerpen daar onder vallen.
Daarnaast kunt u ook voor meer algemene problemen op het gebied van het personen- en familierecht en het sociale zekerheidsrecht bij haar terecht.

Migratierecht
Het migratierecht is breder dan het vreemdelingenrecht. Het betreft niet alleen de regels omtrent het verkrijgen en behouden van een verblijfsvergunning maar gaat ook over de rechtspositie van vreemdelingen in Nederland, op welke uitkering heeft iemand recht, bestaat dat recht ook nog als de verblijfsvergunning wordt ingetrokken en welke specifieke regels zijn van toepassing als een vluchteling in Nederland wil scheiden of zijn naam wil wijzigen zodat die voor Nederlanders makkelijker uit te spreken wordt.

Ook heeft Joëlle een goede kennis van de op deze rechtsgebieden betrekking hebbende Europese en internationale regels. Denk aan het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het Kind. Deze regels hebben vaak voorrang op de nationale regels. Binnen het personen- en familierecht vormt het IPR (Internationaal Privaatrecht) de internationale dimensie. Dit recht regelt welke regels voorrang hebben wanneer bijvoorbeeld een huwelijk in het buitenland is gesloten of een kind in het buitenland is geboren of wanneer één van de rechtzoekenden (ook) een buitenlandse nationaliteit heeft.   

Doelstellingen
Een van de doelstellingen van de Poorte advocatuur is om kwalitatief goede rechtshulp te bieden aan mensen in een minder bevoorrechte positie. Er zijn veel mensen die in dit leven minder kansen hebben gekregen dan anderen. Voor hen is het vaak moeilijk om in deze bureaucatische maatschappij hun weg te vinden. Brieven van instanties stapelen zich soms ongeopend op, of worden niet begrepen wanneer zij wel worden gelezen. Dit kan leiden tot het verlies van een uitkering of van een verblijfsvergunning zonder dat hen echt iets te verwijten valt. De regels en de bestuursorganen die deze regels uitvoeren richten zich (vaak noodgedwongen) op de gemiddelde burger waardoor sommige burgers buiten de boot vallen. Het is mijn uitdaging om hen te helpen hun leven weer op de rails te krijgen.  

Eerdere werkgevers:
-Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (www.acvz.org)
-FORUM, Instituut voor multiculturele ontwikkeling (nu: stichting migratierecht Nederland, www.stichtingmigratierecht.nl)
-VluchtelingenWerk Nederland (www.vluchtelingenwerk.nl)
-Rechtbank Den Haag, Stafbureau Vreemdelingenzaken

Opleidingen:
-Beroepsopleiding Advocatuur
-9-daagse training ‘Communicatie, Interactie en Gesprekstechnieken’
-6-daagse training ‘Leidinggeven aan professionals’
-Postacademische opleiding ‘Master in Migratie- en Integratiestudies’
-studie Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden
-Basisopleiding Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
-Basisopleiding Personen- en Familierecht
-Basiscursus Sociaal Zekerheidsrecht

Aangesloten bij de volgende specialisatieverenigingen: Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA), Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN), Werkgroep Vreemdelingenrecht Rotterdam en de Werkgroep Rechtsbijstand in Vluchtelingenzaken.