Sociaal zekerheidsrecht


-Bijstandsuitkering (Participatiewet, voorheen WWB)
-Kinderbijslagwet
-Algemene Ouderdomswet
-Algemene Nabestaandenwet
-Wajong
-Toeslagenwet

Ondersteuning bij het aanvragen van een (bijstands)uitkering en bij het maken van bezwaar of (hoger) beroep wanneer een uitkering wordt beëindigd of wanneer een boete wordt opgelegd.