Vreemdelingenrecht


-Alle soorten verblijfsvergunningen (bijvoorbeeld gezinshereniging, studie, werk, medisch, voortgezet verblijf, asiel en humanitair)
-EU-verblijfsrecht
-Visa
-Naturalisatie

U kunt terecht voor ondersteuning bij het indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning of een visum, bij het maken van bezwaar of het indienen van (hoger) beroep bij de rechtbank tegen de afwijzing van die aanvraag.