U kunt telefonisch, per mail of via het contactformulier contact opnemen. Binnen enkele dagen (of wanneer noodzakelijk binnen 24 uur) kan een gratis intake van een half uur op kantoor worden ingepland en wordt het probleem doorgesproken. Vaak is sprake van strategische keuzes die dienen te worden gemaakt, u krijgt advies over de voor- en nadelen van de verschillende opties. Als een tolk nodig is, wordt er voor gezorgd dat die tijdens het gesprek aanwezig is.  
Tijdens de intake wordt direct bekeken of u recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand. Dat is afhankelijk van het soort zaak en van uw (gezins)inkomen. Mocht dat niet zo zijn dan wordt direct aangegeven welk bedrag als honorarium wordt gerekend voor de zaak.
Tijdens of na de intake kunt u besluiten of u gebruik wil maken van de diensten van de Poorte advocatuur.
Als dat het geval is dan ontvangt u een opdrachtbevestiging met declaratie. Meestal is het bespreekbaar om het bedrag in termijnen te voldoen.
Wanneer schriftelijke stukken moeten worden ingediend, worden deze spoedig opgesteld en wordt de inhoud daarvan met u besproken. Soms werkt het beter (eerst) telefonisch contact op te nemen met de uitvoeringsorganisatie (bijvoorbeeld de IND of de gemeente) of schriftelijk contact met de wederpartij in een familierechtelijke zaak.
Uiteraard worden in iedere zaak de literatuur en de actualiteiten geraadpleegd om te kijken wat de laatste stand van zaken is. Op de rechtsgebieden verandert vrijwel dagelijks iets in de regelgeving of er zijn nieuwe uitspraken van rechters waar een beroep op gedaan kan worden.
Op gezette tijden wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken in de procedure of de benodigde vervolgstappen.
Wanneer u gedurende het traject vragen heeft kunnen die telefonisch, per Whatsapp of per e-mail worden gesteld en beantwoord. Wanneer blijkt dat een aanvullend gesprek noodzakelijk is, wordt daar een afspraak voor ingepland.   
Na elke belangrijke processtap wordt contact opgenomen met u en worden de voor-en nadelen van de mogelijke vervolgstappen besproken.

Klachten

Mocht u onverhoopt klachten hebben dan staat het kantoor daarvoor open en verwijs ik u naar de klachtenregeling die het kantoor kent. U kunt de klachtenregeling opvragen via de contactpagina, hierin wordt uitgelegd op welke wijze en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klanttevredenheid

In het blok hiernaast treft u een evaluatieformulier aan. Via dit formulier kunt u aangeven of u tevreden bent over de dienstverlening van de advocaat. U kunt specifiek aangeven waarover u juist wel of juist niet tevreden bent.

Evaluatieformulier