Afhankelijk van uw (gezins)inkomen worden de diensten die de Poorte Advocatuur levert ofwel verricht op basis van gefinancierde rechtsbijstand ofwel dienen deze diensten door u zelf te worden voldaan op basis van een uurtarief van € 200,- ex BTW.

Wanneer uw inkomen ligt onder een bepaald bedrag (voor 2016: voor alleenstaanden € 26.000,- en voor gezinnen € 36.800,-) kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand als ook het soort zaak zich daar voor leent. Bijstand gedurende de aanvraagfase van een verblijfsvergunning of uitkering wordt niet vergoed door de Raad voor de Rechtsbijstand en dient u dus zelf te betalen. Bijstand bij het opstellen en indienen van een verzoekschrift binnen het personen- en familierecht valt in de regel wel binnen de gefinancierde rechtsbijstand.   

Of u en de soort zaak in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand kunt u nalezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). In vrijwel alle gevallen dient u wel een klein deel van de kosten zelf te betalen, de zogenaamde eigen bijdrage. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u een eigen bijdrage moet betalen en zo ja, hoe hoog deze is.

Naast het honararium of de eigen bijdrage dient u rekening te houden met de volgende kosten, afhankelijk van het soort procedure: griffierecht dat de rechtbank heft voor de behandeling van het beroep of het verzoek (https://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/Pages/default.aspx), kosten van een deurwaarder, kosten voor het opvragen van uittreksels uit de Basis Registratie Personen (BRP, voorheen GBA) en kosten voor het opvragen van medische stukken bij artsen.

Evaluatieformulier